EQSOL skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305
Новини
Остават само няколко дни преди семинара на ESPON „Ролята на морското пространствено планиране – взаимодействие на сушата и морето в устойчивото производство на енергия в Черно море“!

Присъединете се към нас в онлайн семинара, който ще се проведе на 28 септември 2021…

Вашият принос към по-нататъшното намаляване на административната тежест в политиката на сближаване

Електронният обмен на информация между бенефициерите и програмните органи е една от мерките за опростяване…

Помощ при допълнително намаляване на административната тежест в политиката на сближаване

Европейската комисия стартира оценка на електронното сближаване 2014-2020 г., която има за цел да изследва…

Годишният доклад за изпълнение 2020 г., приет от ЕК

Годишният доклад за изпълнение на Програмата Interreg V-A Румъния-България за 2020 г. беше приет от…

Налична е 11-тата ревизия на Наръчника за изпълнение на проект!

Налична е 11-тата ревизия на Наръчника за изпълнение на проект! Органите за управление на Програмата…

Честит рожден ден, Европа!

Програмата Interreg V-A Румъния - България има за цел да сближи гражданите и да подобри…

Поканени сте да отпразнувате мира и единството в Европа

Програмата Interreg V-A Румъния - България стартира инициативата „Европейска градина“, за да отпразнува 9 май…

Важни новини за бенефициентите на Програмата!

Налична е версия 4_4.0 на e-MS. Тази версия съдържа подобрения на съществуващи характеристики и нови…

потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.