Проведена кръгла маса в община Моцацей skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Проведена кръгла маса в община Моцацей

На 06/11/2019 проектния партньор Моцацей проведе информативно-обучителна кръгла маса в рамките на проекта

 Снимки от проведената кръгла маса

 Презентационен материал от проведената кръгла маса

потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.