Важна информация за бенефициентите skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Важна информация за бенефициентите

В контекста на настоящата епидемия на коронавирус (COVID-19), препоръчителните действия, свързани с мерките, които ограничават движението на хората по време на тази епидемия и превантивните мерки, препоръчани от румънското и българското правителство по отношение на наличието и предаването на новия тип коронавирус сред населението, както и обявяване на положителни резултати от теста COVID-19 в допустимата зона на Програмата Румъния-България, Управляващият орган издаде информация за бенефициентите относно изпълнението на проекти, финансирани по Програмата Интеррег V-A Румъния-България, която можете да изтеглите оттук.

Източник: Програма Interreg V – A Румъния-България

потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.