„Един за всички и всички за един“ skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

„Един за всички и всички за един“

Вижте последния брой на списание Panorama, за да разберете всичко за хармонизираните инструменти за внедряване.

Програмата Interreg V-A Румъния България, заедно с 25 други програми Interreg разработиха хармонизирани подходи за общността Interreg.
При посрещането на предизвикателствата на бъдещия програмен период, програмите работеха заедно като голям екип и първият HIT продукт идва съвсем скоро.
Статията може да намерите на страница 38: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag72/mag72_en.pdf

Източник: Програма Interreg V – A Румъния-България

 

потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.