Програмата Interreg V-A Румъния – България отчете много добри резултати skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Програмата Interreg V-A Румъния – България отчете много добри резултати

Заключенията от оценката на Програмата, извършени от външна, независима компания, потвърждават нашата отдаденост и усилия за да направим така, че Програма Interreg VA Румъния – България да е успешна, определяйки я като зряла, с много добри нива на изпълнение по отношение на физически и финансови постижения и комуникация.

Докладът за оценка на изпълнението и Докладът за оценка на комуницията могат да бъдат консултирани тук.

Източник: Програма Interreg V – A Румъния-България

потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.