admin skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Остават само няколко дни преди семинара на ESPON „Ролята на морското пространствено планиране – взаимодействие на сушата и морето в устойчивото производство на енергия в Черно море“!

  • септември 22, 2021

Присъединете се към нас в онлайн семинара, който ще се проведе на 28 септември 2021 г. (14: 00-17: 15 часово време в Букурещ, CEST+1) на платформата Zoom. Можете да намерите повече тук: https://www.espon.eu/msp-lsi-black-sea За регистрация на събитие, моля кликнете тук. Източник: Програма…

Read More

Вашият принос към по-нататъшното намаляване на административната тежест в политиката на сближаване

  • август 27, 2021

Електронният обмен на информация между бенефициерите и програмните органи е една от мерките за опростяване на изпълнението на политиката на сближаване. Имайки предвид целите за опростяване и намаляване на административната тежест, Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ (REGIO) на Европейската…

Read More

Помощ при допълнително намаляване на административната тежест в политиката на сближаване

  • юли 28, 2021

Европейската комисия стартира оценка на електронното сближаване 2014-2020 г., която има за цел да изследва как функционират системите за електронен обмен на данни между бенефициенти и програмни органи и колко удобни и ефективни са тези системи. Ако сте бенефициент на…

Read More

Годишният доклад за изпълнение 2020 г., приет от ЕК

  • юни 26, 2021

Годишният доклад за изпълнение на Програмата Interreg V-A Румъния-България за 2020 г. беше приет от Европейската комисия. Преглеждайки го, можете да разберете подробности за физическия и финансов напредък, постигнат през 2020 г., a основната информация на доклада е представена в…

Read More

Налична е 11-тата ревизия на Наръчника за изпълнение на проект!

  • май 20, 2021

Налична е 11-тата ревизия на Наръчника за изпълнение на проект! Органите за управление на Програмата Interreg V-A Румъния - България ревизираха Наръчника за изпълнение на проект. Ревизираният документ вече е достъпен в раздела Правила за изпълнение, подраздел Правила на програмата,…

Read More

Честит рожден ден, Европа!

  • май 12, 2021

Програмата Interreg V-A Румъния - България има за цел да сближи гражданите и да подобри качеството на живот. Качеството на живот включва положителни емоции и да бъдем заедно.   Източник: Програма Interreg V – A Румъния-България

Read More

Поканени сте да отпразнувате мира и единството в Европа

  • април 17, 2021

Програмата Interreg V-A Румъния - България стартира инициативата „Европейска градина“, за да отпразнува 9 май - Деня на Европа! Ако имате интерес да се присъедините към нас, моля изпратете своя снимка (за предпочитане с любимото ви цвете /букет цветя) до…

Read More

Важни новини за бенефициентите на Програмата!

  • март 12, 2021

Налична е версия 4_4.0 на e-MS. Тази версия съдържа подобрения на съществуващи характеристики и нови функционалности в e-MS. Ето някои от най-значимите актуализации: Степен на постижение (achievement status), е взета от предишни доклади за проекти - Тази нова функционалност гарантира,…

Read More

Oтворена е четвъртата и последна покана за представяне на предложения на b-solutions

  • февруари 14, 2021

Асоциацията на европейските гранични региони (AEBR) отвори четвъртата покана за представяне на предложения в рамките на инициативата за b-solutions. Публичните органи и трансграничните структури получават още една (и последна) възможност да получат пряка и специализирана правна подкрепа, за да намерят решения за правните и…

Read More

Покана за представяне на предложения за проекти с европейска стойност – награда „Император-Максимилиан“ 2021 г. „Да се изправим заедно пред предизвикателствата – за по-силна Европа“

  • януари 23, 2021

Наградата „Император-Максимилиан“ на град Инсбрук и регион Тирол предлага възможност да се представят и уважат проекти и инициативи на регионално и местно ниво, които се стремят към европейско трансгранично сближаване. Паричната награда от 10 000 евро има за цел да…

Read More
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.