admin – Страница 3 skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Европейската комисия избра програмата Interreg V-A Румъния-България, за да получи подкрепа в отношенията си с гражданите!

  • юли 15, 2020

Програмата INTERREG V-A Румъния-България беше избрана от Европейската комисия (ЕК) в партньорство с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) да бъде част от пилотния проект, посветен на участието на гражданите в прилагането на политиката за сближаване на Европейския съюз.…

Read More

Програмата Interreg V-A Румъния – България отчете много добри резултати

  • юни 11, 2020

Заключенията от оценката на Програмата, извършени от външна, независима компания, потвърждават нашата отдаденост и усилия за да направим така, че Програма Interreg VA Румъния – България да е успешна, определяйки я като зряла, с много добри нива на изпълнение по…

Read More

9th of May – Europe’s Day

  • май 9, 2020

Through the years, Europe has faced a lot of challenges but this year, on the 70th Anniversary of the Schuman Declaration, not only Europe but the entire world, have been tested once more. Let’s not forget what makes the European…

Read More

„Един за всички и всички за един“

  • май 3, 2020

Вижте последния брой на списание Panorama, за да разберете всичко за хармонизираните инструменти за внедряване. Програмата Interreg V-A Румъния България, заедно с 25 други програми Interreg разработиха хармонизирани подходи за общността Interreg. При посрещането на предизвикателствата на бъдещия програмен период,…

Read More

Законодателни промени в извънредната ситуация, свързана с кризата COVID-19

  • април 3, 2020

Европейската комисия предприема действия в извънредната ситуация, с която всички се справяме и изменя регламентите на ЕС, като приема специфични мерки за мобилизиране на инвестиции в системите за медицинска помощ на държавите-членки и в други сектори на техните икономики, в…

Read More

Важна информация за бенефициентите

  • март 14, 2020

В контекста на настоящата епидемия на коронавирус (COVID-19), препоръчителните действия, свързани с мерките, които ограничават движението на хората по време на тази епидемия и превантивните мерки, препоръчани от румънското и българското правителство по отношение на наличието и предаването на новия…

Read More

Проведена заключителна пресконференция в Община Моцацей

  • февруари 14, 2020

На 12/02/2020 проектните партньори в проект „Оборудването спасява животи“, e-MS code: ROBG-305, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 - община Монтана и община Моцацей (ComunaMotatei),…

Read More

Покана за заключителна пресконференция в община Моцацей

  • януари 28, 2020

На 12/02/2020 проектният партньор Моцацей ще проведе заключителна пресконференция, която ще представи изпълнените проектни дейности и постигнитатите проектни цели.  Програма на заключителната пресконференция

Read More
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.