admin – Страница 4 skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Правен анализ по проект „Оборудването спасява животи“ на Община Монтана

  • януари 21, 2020

В рамките на проект „Оборудването спасява животи“, e-MS code: ROBG-305 бе разработен „Сравнителен правен анализ на румънското и българското законодателство по отношение на управлението на бедствия“. Проектът е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките…

Read More

Проведена кръгла маса в община Моцацей

  • ноември 8, 2019

На 06/11/2019 проектния партньор Моцацей проведе информативно-обучителна кръгла маса в рамките на проекта  Снимки от проведената кръгла маса  Презентационен материал от проведената кръгла маса

Read More

Изпълнението на проект „Оборудването спасява животи“ протича успешно

  • октомври 18, 2019

Продължава изпълнението на проект „Оборудването спасява животи“, e-MS code: ROBG-305 съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. Досега Водещият бенефициент – община Монтана, сключи договор за…

Read More

Тече изпълнението на проект „Оборудването спасява животи“ на Община Монтана

  • юли 5, 2019

Община Монтана и румънската община Община Моцацей изпълняват съвместен проект под надслов „Оборудването спасява животи“. Проектът е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България 2014-2020.…

Read More

Проведена пресконференция в община Моцацей

  • март 29, 2019

На 28/03/2019 бе проведена пресконференция, която представи бъдещото изпълнение на проекта, неговите цели, задачи и дейности, както и партньорите, ангажирани в неговата реализация.  Снимки от проведената пресконференция  

Read More
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.