Новини – Страница 2 skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Публична консултация относно дългосрочното бъдеще на трансграничното сътрудничество

  • януари 23, 2021

Европейският комитет на регионите (КР) продължава да премахва пречките, пред които са изправени гражданите, живеещи в гранични региони, чието въздействие върху ежедневието стана още по-очевидно по време на кризата COVID-19 и заедно с Европейския трансграничен алианс на гражданите работи относно…

Read More

12-то заседание на Комитета за Наблюдение на Програмата Interreg V-A Румъния – България

  • декември 18, 2020

Управляващият орган (УО) на Програмата Interreg V-A Румъния – България – Министерство на Благоустройството, Развитието и Администрацията от Румъния (МБРА), Националният орган (НО) – Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството от България (МРРБ) и Съвместния Секретариат (СС) – Регионален Офис…

Read More

Оценка на Въздействието на Програмата Интеррег V-A Румъния-България 2020

  • ноември 13, 2020

Докладът за Оценка на Въздействието на Програмата Интеррег V-A Румъния-България предлага независима гледна точка за въздействието и устойчивостта на програмата, подчертавайки приноса за развитието на граничната зона между Румъния и България. Заключенията, резултатите и всички статистически данни могат да бъдат…

Read More

Списъкът с максималните референтни стойности е актуализиран

  • ноември 4, 2020

Комитетът за Наблюдение на Програмата Интеррег V-A Румъния-България одобри актуализирания списък с максималните референтни стойности, който е достъпен тук. Източник: Програма Interreg V – A Румъния-България

Read More

Налична е 10-тата ревизия на Наръчника за изпълнение на проект!

  • октомври 24, 2020

Органите за управление на Програмата Interreg V-A Румъния - България ревизираха Наръчника за изпълнение на проект. Ревизираният документ вече е достъпен в раздела Правила за изпълнение, подраздел Правила на програмата, на следния линк: https://www.interregrobg.eu/bg/rules-of-implementation/programme-rules/project-implementation-manual.html Направените промени се отнасят до предоговоряне, контрол…

Read More

В подкрепа на бенефициентите на Програмата

  • октомври 16, 2020

С цел по-добро разбиране на практическото ръководство за измами за кандидати и бенефициенти на Програмата, ние Ви подготвихме два видео урока: „Мерки за борба с измамите“, обясняващ какво е измама, кои са органите, податливи на измами и кои са процесите,…

Read More

Годишна конференция на програма Interreg V-A Румъния – България 2020

  • октомври 4, 2020

Искате ли да научите повече за резултатите на Програмата Interreg V-A Румъния - България и ползите от сътрудничеството между двете страни партньори? Управляващите структури на Програмата от Румъния и България ще организират онлайн Годишната конференция на Програмата на 7 октомври…

Read More

Важни решения за границата Румъния – България на втората среща на Съвместната Работна Група

  • септември 17, 2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Важни решения за границата Румъния – България на втората среща на Съвместната Работна Група Управляващият орган (УО) на Програмата Interreg V-A Румъния – България –Министерство на благоустройството, развитието и администрацията, Румъния (МБРА), Националният орган (НО) – Министерство на регионалното…

Read More

Трета покана за представяне на предложения за b-решения: възможност за трансгранични практикуващи

  • август 23, 2020

Имате трудности с правната и административната тежест при сътрудничество? Трансграничните практикуващи вече получават нова възможност да информират Асоциацията на европейските гранични региони (AEBR) и Генералната дирекция за регионална и градска политика на Европейската комисия DG REGIO за пречките от правен и административен характер, с които се сблъсквате,…

Read More

Годишният доклад за изпълнение 2019 г., приет от ЕК

  • август 6, 2020

Годишният доклад за изпълнение на Програмата Interreg V-A Румъния-България за 2019 г. беше приет от Европейската комисия. Основните постижения през 2019 г. са свързани с напредъка, постигнат от програмата чрез изпълнение на 168 проекта, финализиране на 70 проекта и постигане…

Read More
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.