Възстановяване съдържанието на сайта skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305
Възстановяване съдържанието на сайта

Възстановяване съдържанието на сайта

View Calendar
30/10/2020 All day

В процеса на работа на сайта срещу него бе извършена хакерска атака, която причини „рестартирането“ му до първоначално, работно състояние.

В момента се извършва цялостно възстановяване на съдържанието и в скоро време можете да очаквате рестартиране на нормалната му работа.

потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.