Възстановяване съдържанието на сайта

В процеса на работа на сайта срещу него бе извършена хакерска атака, която причини "рестартирането" му до първоначално, работно състояние. В момента се извършва цялостно възстановяване на съдържанието и в скоро време можете да очаквате рестартиране на нормалната му работа.

Read More