Публична консултация относно дългосрочното бъдеще на трансграничното сътрудничество

  • януари 23, 2021

Европейският комитет на регионите (КР) продължава да премахва пречките, пред които са изправени гражданите, живеещи в гранични региони, чието въздействие върху ежедневието стана още по-очевидно по време на кризата COVID-19 и заедно с Европейския трансграничен алианс на гражданите работи относно…

Read More

12-то заседание на Комитета за Наблюдение на Програмата Interreg V-A Румъния – България

  • декември 18, 2020

Управляващият орган (УО) на Програмата Interreg V-A Румъния – България – Министерство на Благоустройството, Развитието и Администрацията от Румъния (МБРА), Националният орган (НО) – Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството от България (МРРБ) и Съвместния Секретариат (СС) – Регионален Офис…

Read More

Оценка на Въздействието на Програмата Интеррег V-A Румъния-България 2020

  • ноември 13, 2020

Докладът за Оценка на Въздействието на Програмата Интеррег V-A Румъния-България предлага независима гледна точка за въздействието и устойчивостта на програмата, подчертавайки приноса за развитието на граничната зона между Румъния и България. Заключенията, резултатите и всички статистически данни могат да бъдат…

Read More

Списъкът с максималните референтни стойности е актуализиран

  • ноември 4, 2020

Комитетът за Наблюдение на Програмата Интеррег V-A Румъния-България одобри актуализирания списък с максималните референтни стойности, който е достъпен тук. Източник: Програма Interreg V – A Румъния-България

Read More

Налична е 10-тата ревизия на Наръчника за изпълнение на проект!

  • октомври 24, 2020

Органите за управление на Програмата Interreg V-A Румъния - България ревизираха Наръчника за изпълнение на проект. Ревизираният документ вече е достъпен в раздела Правила за изпълнение, подраздел Правила на програмата, на следния линк: https://www.interregrobg.eu/bg/rules-of-implementation/programme-rules/project-implementation-manual.html Направените промени се отнасят до предоговоряне, контрол…

Read More

В подкрепа на бенефициентите на Програмата

  • октомври 16, 2020

С цел по-добро разбиране на практическото ръководство за измами за кандидати и бенефициенти на Програмата, ние Ви подготвихме два видео урока: „Мерки за борба с измамите“, обясняващ какво е измама, кои са органите, податливи на измами и кои са процесите,…

Read More

Годишна конференция на програма Interreg V-A Румъния – България 2020

  • октомври 4, 2020

Искате ли да научите повече за резултатите на Програмата Interreg V-A Румъния - България и ползите от сътрудничеството между двете страни партньори? Управляващите структури на Програмата от Румъния и България ще организират онлайн Годишната конференция на Програмата на 7 октомври…

Read More

Важни решения за границата Румъния – България на втората среща на Съвместната Работна Група

  • септември 17, 2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Важни решения за границата Румъния – България на втората среща на Съвместната Работна Група Управляващият орган (УО) на Програмата Interreg V-A Румъния – България –Министерство на благоустройството, развитието и администрацията, Румъния (МБРА), Националният орган (НО) – Министерство на регионалното…

Read More

Трета покана за представяне на предложения за b-решения: възможност за трансгранични практикуващи

  • август 23, 2020

Имате трудности с правната и административната тежест при сътрудничество? Трансграничните практикуващи вече получават нова възможност да информират Асоциацията на европейските гранични региони (AEBR) и Генералната дирекция за регионална и градска политика на Европейската комисия DG REGIO за пречките от правен и административен характер, с които се сблъсквате,…

Read More

Годишният доклад за изпълнение 2019 г., приет от ЕК

  • август 6, 2020

Годишният доклад за изпълнение на Програмата Interreg V-A Румъния-България за 2019 г. беше приет от Европейската комисия. Основните постижения през 2019 г. са свързани с напредъка, постигнат от програмата чрез изпълнение на 168 проекта, финализиране на 70 проекта и постигане…

Read More