Правен анализ по проект „Оборудването спасява животи“ на Община Монтана

  • януари 21, 2020

В рамките на проект „Оборудването спасява животи“, e-MS code: ROBG-305 бе разработен „Сравнителен правен анализ на румънското и българското законодателство по отношение на управлението на бедствия“. Проектът е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките…

Read More

Проведена кръгла маса в община Моцацей

  • ноември 8, 2019

На 06/11/2019 проектния партньор Моцацей проведе информативно-обучителна кръгла маса в рамките на проекта  Снимки от проведената кръгла маса  Презентационен материал от проведената кръгла маса

Read More

Изпълнението на проект „Оборудването спасява животи“ протича успешно

  • октомври 18, 2019

Продължава изпълнението на проект „Оборудването спасява животи“, e-MS code: ROBG-305 съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. Досега Водещият бенефициент – община Монтана, сключи договор за…

Read More

Тече изпълнението на проект „Оборудването спасява животи“ на Община Монтана

  • юли 5, 2019

Община Монтана и румънската община Община Моцацей изпълняват съвместен проект под надслов „Оборудването спасява животи“. Проектът е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България 2014-2020.…

Read More

Проведена пресконференция в община Моцацей

  • март 29, 2019

На 28/03/2019 бе проведена пресконференция, която представи бъдещото изпълнение на проекта, неговите цели, задачи и дейности, както и партньорите, ангажирани в неговата реализация.  Снимки от проведената пресконференция  

Read More