Община Монтана с трансграничен проект срещу пожари и наводнения

  • февруари 6, 2019

Община Монтана стартира изпълнението на проект „Оборудването спасява животи“, e-MS code: ROBG-305, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. Проектът представлява съвместно усилие между община Монтана…

Read More