Проведена пресконференция в община Моцацей skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Проведена пресконференция в община Моцацей

На 28/03/2019 бе проведена пресконференция, която представи бъдещото изпълнение на проекта, неговите цели, задачи и дейности, както и партньорите, ангажирани в неговата реализация.

 Снимки от проведената пресконференция

 

web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.