Изпълнението на проект „Оборудването спасява животи“ протича успешно skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Изпълнението на проект „Оборудването спасява животи“ протича успешно

Продължава изпълнението на проект „Оборудването спасява животи“, e-MS code: ROBG-305 съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020.

Досега Водещият бенефициент – община Монтана, сключи договор за разработване на сравнителен правен анализ за румънското и българското законодателство по отношение на управлението на риска,както и договори за доставка на специализирано оборудване с избраните изпълнители, което включва самосвал с хидравличен кран, спасителна платформа, 2 броя пикапи, багер – товарач, два броя мини челни товарача и един брой селскостопански трактор с ремарке.

Бенефициент 2 – община Моцацей, от своя странаподписа договор за „Разработване на анализ на текущите планове за управление на бедствия и отговорните институции“, който се очаква да бъде разработен в рамките на следващия отчетен период. Общината подписа и договор за доставка на част от заложеното оборудване в рамките на проекта.

Чрез доставката на необходимото специализирано оборудване и създаването на нов отдел за управление на риска в Моцацей, общината ще може да осигури на населението адекватна инфраструктура за управление на риска и експерти, които да реагират своевременно и ефективно в случай на бедствия.

Проектът представлява съвместно усилие между община Монтана и община Моцацей (COMUNAMOTATEI), Румъния. Общата стойност на проекта е 910 542.10 евро , от които 773 960.78 евро финансирани чрез ЕФРГ, 118 361.38 евро национално съфинансиране и 18 219.94 евро собствено финансиране.

web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.