Проведена бе заключителни пресконференция в община Монтана skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Проведена бе заключителни пресконференция в община Монтана

 Снимки от проведената в Монтана заключителна пресконференция

web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.