Проведена заключителна пресконференция в Община Моцацей skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Проведена заключителна пресконференция в Община Моцацей

На 12/02/2020 проектните партньори в проект „Оборудването спасява животи“, e-MS code: ROBG-305, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 – община Монтана и община Моцацей (ComunaMotatei), проведоха заключителна пресконференция, в рамките на която представиха реализираните проектни дейности и постигнитатите проектни цели.

 

 Снимки от провеждане на заключителната пресконференция
 

web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.