Законодателни промени в извънредната ситуация, свързана с кризата COVID-19 skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Законодателни промени в извънредната ситуация, свързана с кризата COVID-19

Европейската комисия предприема действия в извънредната ситуация, с която всички се справяме и изменя регламентите на ЕС, като приема специфични мерки за мобилизиране на инвестиции в системите за медицинска помощ на държавите-членки и в други сектори на техните икономики, в отговор на епидемията от COVID-19 (Коронавирусна инвестиционна инициатива).

Цялата информация е достъпна тук

Също така, Европейската комисия обяснява кои опции са на разположение в рамката за обществени поръчки на ЕС за закупуване на така необходимите доставки, услуги и работи, свързани с кризата.

Ръководството е достъпно тук

Източник: Програма Interreg V – A Румъния-България

web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.