Годишният доклад за изпълнение 2019 г., приет от ЕК skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Годишният доклад за изпълнение 2019 г., приет от ЕК

Годишният доклад за изпълнение на Програмата Interreg V-A Румъния-България за 2019 г. беше приет от Европейската комисия.

Основните постижения през 2019 г. са свързани с напредъка, постигнат от програмата чрез изпълнение на 168 проекта, финализиране на 70 проекта и постигане на резултати, видими в допустимата област.

Пълният текст на доклада можете да изтеглите тук.

Източник: Програма Interreg V – A Румъния-България

web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.