Трета покана за представяне на предложения за b-решения: възможност за трансгранични практикуващи skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Трета покана за представяне на предложения за b-решения: възможност за трансгранични практикуващи

Имате трудности с правната и административната тежест при сътрудничество?

Трансграничните практикуващи вече получават нова възможност да информират Асоциацията на европейските гранични региони (AEBR) и Генералната дирекция за регионална и градска политика на Европейската комисия DG REGIO за пречките от правен и административен характер, с които се сблъсквате, докато си сътрудничите със съседите.

Участвайки в третата покана за представяне на предложения на инициативата за b-решения, можете да получите пряка и специализирана подкрепа на правни експерти с дълбоки познания по трансграничните въпроси.

Както можете да прочетете в първия сборник с b-решения и приложението към него – достъпно на https://www.b-solutionsproject.com/ – b-solutions е инструмент, който може да допълни Interreg, като предоставя съвети по правните въпроси, които понякога действат като бариери при изпълнението на трансгранични проекти.

Тук може да намерите поканата и формуляра за кандидатстване! Заявленията могат да се получават до 21 септември 2020 г.

Източник: Програма Interreg V – A Румъния-България

web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.