Списъкът с максималните референтни стойности е актуализиран skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Списъкът с максималните референтни стойности е актуализиран

Комитетът за Наблюдение на Програмата Интеррег V-A Румъния-България одобри актуализирания списък с максималните референтни стойности, който е достъпен тук.

Източник: Програма Interreg V – A Румъния-България

web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.