Оценка на Въздействието на Програмата Интеррег V-A Румъния-България 2020 skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Оценка на Въздействието на Програмата Интеррег V-A Румъния-България 2020

Докладът за Оценка на Въздействието на Програмата Интеррег V-A Румъния-България предлага независима гледна точка за въздействието и устойчивостта на програмата, подчертавайки приноса за развитието на граничната зона между Румъния и България. Заключенията, резултатите и всички статистически данни могат да бъдат намерени в Доклада за Оценка на Въздействието, до който можете да получите достъп заедно с приложенията, тук.

Източник: Програма Interreg V – A Румъния-България

web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.