Покана за представяне на предложения за проекти с европейска стойност – награда „Император-Максимилиан“ 2021 г. „Да се изправим заедно пред предизвикателствата – за по-силна Европа“ skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Покана за представяне на предложения за проекти с европейска стойност – награда „Император-Максимилиан“ 2021 г. „Да се изправим заедно пред предизвикателствата – за по-силна Европа“

Наградата „Император-Максимилиан“ на град Инсбрук и регион Тирол предлага възможност да се представят и уважат проекти и инициативи на регионално и местно ниво, които се стремят към европейско трансгранично сближаване.

Паричната награда от 10 000 евро има за цел да подкрепи и почете проектите, но също така ще послужи като стимул за по-нататъшни концепции.
Заявления за наградата могат да се подават на www.emperormaximilianprize.at до 31 януари 2021 г., като се използва формулярът за кандидатстване на немски, английски или френски език.

Източник: Програма Interreg V – A Румъния-България

web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.