Oтворена е четвъртата и последна покана за представяне на предложения на b-solutions skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Oтворена е четвъртата и последна покана за представяне на предложения на b-solutions

Асоциацията на европейските гранични региони (AEBR) отвори четвъртата покана за представяне на предложения в рамките на инициативата за b-solutions.

Публичните органи и трансграничните структури получават още една (и последна) възможност да получат пряка и специализирана правна подкрепа, за да намерят решения за правните и административните пречки, които пречат на сътрудничеството със съседите им по вътрешните сухопътни граници на ЕС.

Поканата за предложения и формулярът за кандидатстване са достъпни тук. Заявления могат да се подават до 11 март 2021 г.

Избраните случаи ще получат съвети от правни експерти. След това резултатите ще бъдат публикувани в доклад, който ще бъде разпространен сред заинтересованите страни на европейско, национално и регионално ниво.

За заинтересованите организации и потенциалните кандидати екипът на b-solutions организира онлайн информационна сесия с цел да отговори на възможни въпроси по инициативата и да предостави насоки по време на процеса на кандидатстване.

Сесията ще се проведе на английски език и ще се състои на 18 февруари, четвъртък, от 12:00 ч. CET.

За да участвате, е достатъчно кратко описание на правна или административна пречка, която вече е възникнала във вашия регион. За повече информация, моля, посетете https://www.b-solutionsproject.com/call-for-proposals.

За да се регистрирате, моля използвайте настоящия формуляр.

Източник: Програма Interreg V – A Румъния-България

web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.