Честит рожден ден, Европа! skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Честит рожден ден, Европа!

Програмата Interreg V-A Румъния – България има за цел да сближи гражданите и да подобри качеството на живот. Качеството на живот включва положителни емоции и да бъдем заедно.

 

Източник: Програма Interreg V – A Румъния-България

web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.