Годишният доклад за изпълнение 2020 г., приет от ЕК skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Годишният доклад за изпълнение 2020 г., приет от ЕК

Годишният доклад за изпълнение на Програмата Interreg V-A Румъния-България за 2020 г. беше приет от Европейската комисия.
Преглеждайки го, можете да разберете подробности за физическия и финансов напредък, постигнат през 2020 г., a основната информация на доклада е представена в резюмето за граждани.

Пълният текст на доклада и резюмето за граждани можете да изтеглите тук.

Източник: Програма Interreg V – A Румъния-България

web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.