Учение на служители от ГДПБЗН – МВР за участие в международни мисии skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Учение на служители от ГДПБЗН – МВР за участие в международни мисии

От 4-ти до 8-ми април 2022 г. в Център за професионално обучение – Монтана служители на ГДПБЗН – МВР участваха в практически занимания, включващи елементи от целия цикъл на международна мисия – от подготовката, поддържане на готовност за отпътуване, активиране на модулите, пътуване, операциите на място до тяхното завръщане. Наред с процедурите и правилата, курсистите бяха запознати и с различни ситуации, съпровождащи всяка мисия, като интеркултурния обмен и местни обичаи, участие в различните координационни групи и информационния обмен на институциите от ЕС. Преподавателите и служителите споделиха опита си от международни учения и мисии за оказване на помощ на държави в бедствени ситуации, в които са участвали през годините. В края на курса се проведе практичeско учение по преминаване на границата с отработване на въпроси по подготовката и представянето на изискващите се документи на граничния и митнически контрол. Бяха отиграни и задачи за ориентиране в държавата, търпяща бедствие и представяне на модула на местната власт. Допълнителен акцент бе поставен и на взаимодействието с останалите модули от различни държави. Курсът завърши с полагането на тест. На официалното закриване на курса присъства директорът на РДПБЗН – Монтана, който поздрави служителите.
До момента вече са обучени 167 служителя от петте модула на ГДПБЗН: модул за търсене и спасяване в градска среда със среден капацитет, модул за наземно гасене на горски пожари, модул за търсене и спасяване при наличие на химически, биологически, радиоактивни и ядрени материали, модул за изпомпване с голям капацитет и модул за наземно гасене на горски пожари с автомобили. За дооборудването на модула за гасене на горски пожари, в периода 2020-2022 г. ГДПБЗН – МВР реализира европейски проект на стойност 49 000 евро. С него ще се осигури допълнително оборудване и технически средства, което ще повиши капацитета на модула и ще подобри условията на работа на участниците в него. През 2021 г. ГДПБЗН – МВР кандидатства и спечели по същия проект 160 000 евро. Наред с дооборудването на модула с лични предпазни средства, оборудване на базовия лагер и високопроходим командно-щабен автомобил е заложено провеждане на учение през 2023 г.
web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.