Ученическо състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации” 2022 г. skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Ученическо състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации” 2022 г.

Отборът на Второ СУ „Никола Йонков Вапцаров”-град Монтана спечели първо място в областния кръг в Монтана на XVIII-то ученическо състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации” 2022 г. На второ място се класираха представителите на Пето ОУ „Христо Ботев”-град Монтана.
Участници в състезанието показаха теоретичните си знания за правилно поведение при пожар, бедствия и извънредни ситуации.
При практическите игри състезателите показаха умения в поставянето на противогаз, херметизирането на помещения и хранителни продукти. Учениците демонстрираха бързина и правилна реакция за действия при земетресение, наводнение и пожар.
Целта на състезанието е да се проверят знанията и уменията на учениците за действия при пожари, бедствия, аварии и природни катастрофи, да се възпита в тях чувство за взаимопомощ и умение за работа в екип при възникване на кризисни ситуации.
Отборът на Второ СУ „Никола Йонков Вапцаров”-град Монтана ще вземе участие в XVIII-то Национално състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации”, което тази година ще се проведе в град Велико Търново, в периода от 27.06.2022 г. до 29.06.2022 г.
May be an image of 3 people, people standing and outdoors May be an image of 4 people, people standing and indoor May be an image of 6 people, people standing and indoor
web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.