Правила и мерки за пожарна безопасност през летния пожароопасен сезон skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Правила и мерки за пожарна безопасност през летния пожароопасен сезон

Летният сезон традиционно е съпроводен с извършването на множество дейности по поддържането на стопанства, дворни места, вили, паркове и градини. Почистват се териториите на производствените и търговски обекти, частни имоти и общинските територии от суха растителност и отпадъци, извършва се прибиране, обработка и консервиране на селскостопанската продукция. Тези дейности често са съпроводени с паленето на огън на открито, което в комбинация с наличието на суха растителност и повишените дневни температури е предпоставка за възникването на пожари в земеделските и полски земи, а от там и в горските и урбанизираните територии.
В тази връзка, РДПБЗН – Монтана изработи брошури, с които да припомни основните правила и мерки за пожарна безопасност при извършването на тези дейности.
May be an image of text
May be an image of text
web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.