„Седмица на пожарната безопасност“ skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

„Седмица на пожарната безопасност“

В периода 12 – 18 септември предстои традиционното провеждане на „Седмица на пожарната безопасност“ и честването на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР 14-ти септември. В тази връзка РДПБЗН планира провеждането през периода на различни мероприятия, насочени към повишаване културата и информираностт а на населението в областта на ПБЗН, издигане престижа на професията и доверието на хората към органите за ПБЗН и популяризиране на всички дейности осъществявани от ГДПБЗН – МВР, както следва:

No photo description available.

May be an image of text that says "12. и материали връзка седмицата на професионалния празник септември. пÐ демонстрация пред децата на дежурна смяна врспбзн-лом. общинските администрации, сградата рспбзн-лом „снежанка' служителите до 2022 демонстрация пред децата „червената шапчица" от на дежурна смяна рспбзн-лом. „снежанка", лом демонстрация пред децата на смяна рспбзн-лом 16. ,червената шапчица", гр. лом „калинка" от лужителите демонстрация пред децата рспбзн-лом. 13.09.2022г. от 10.30-11.30ч „пчелица" 17. „калинка" лом разпространение служителите за 14 „пчелица" 13.09.2022г.о от11.30-12.30 брошури чилищата на тема „природни какво? защо? как? подготовка конкуро детска рисунка 9.2022г конкурс детска рисунка 14.09.2022 демонстрация на 10.30-11.30ч територията рспбзн-лом служителите 15.09.2022 г.от09.00-13.00ч упъзн-брусарци 2022 "звънче", .00-14.00ч 10.30-11.30"

 

 

 

web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.