Програмата Interreg V-A Румъния – България чества Деня на европейското сътрудничество 2022 г skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Програмата Interreg V-A Румъния – България чества Деня на европейското сътрудничество 2022 г

По случай Деня на европейското сътрудничество, Управляващият орган (Министерство на развитието, благоустройството и администрацията, Румъния), Националният партниращ орган (Министерство на регионалното развитие и благоустройство, България), Съвместният секретариат (Регионален офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния – България) за програмата Interreg V-A Румъния-България в партньорство с Община Балчик, организираха велопоход във вторник – 27 септември 2022 г., под надслов „Велопоход за сътрудничество“.

Действието се проведе по крайбрежната алея в Балчик, модернизирана в рамките на проект RoBg 422 – „Синергия на природата и културата – потенциалът за развитие на трансграничния регион“, финансиран по програма Interreg V-A Румъния – България и изпълняван от Община Балчик, съвместно с Териториална Административна Единица – Община Мангалия. Велосипедите, използвани за разходката по алеята, са закупени в рамките на трансграничния проект MIS ETC 890 – „Колоездене по Черно море“, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013, изпълняван от Община Балчик, съвместно Териториална Административна Единица – Община Констанца.
Чрез това действие организаторите искаха да подчертаят ролята на трансграничното сътрудничество, както и значението, което има за подобряване на условията на живот в граничните райони.
Повече от 250 участници се насладиха на слънце, колоездене, морски бриз, приятели, млади хора, томболи и други изненади, празнувайки трансграничното сътрудничество и Европейската година на младежта 2022.

За да видите снимки от събитието натиснете тук.

web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.