admin – Страница 2 skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Увеличение на пожарите през изминалата 2021 г. в област Монтана.

  • януари 17, 2022

1 703 произшествия са посетени от звената на РД ПБЗН Монтана през 2021 г. Един процент от тях - 17 броя са били лъжливи сигнали. Противопожарните екипи са ликвидирали 1 123 пожари, което е 62,17 % от всички произшествия. От…

Read More

Съвети за пожарна безопасност на РДПБЗН Монтана

  • декември 13, 2021

12 са пожарите през месец ноември, при които са нанесени преки материални щети. Пет от тях са възникнали от небрежност при боравене с открит огън, 3 - от късо съединение, 1 – при неправилно ползване на отоплителен уред, 1 -…

Read More

Отоплителния сезон е в разгара си, въпреки че все още температурите са положителни.

  • ноември 5, 2021

Въпреки това, при наличие на непочистени комини и неизправни отоплителни уреди съществува сериозна опасност от възникване на запалвания, които могат да предизвикат сериозни пожари в жилищните сгради. В тази връзка напомняме, че е необходимо да се извърши проверка на отоплителните…

Read More

Остават само няколко дни преди семинара на ESPON „Ролята на морското пространствено планиране – взаимодействие на сушата и морето в устойчивото производство на енергия в Черно море“!

  • септември 22, 2021

Присъединете се към нас в онлайн семинара, който ще се проведе на 28 септември 2021 г. (14: 00-17: 15 часово време в Букурещ, CEST+1) на платформата Zoom. Можете да намерите повече тук: https://www.espon.eu/msp-lsi-black-sea За регистрация на събитие, моля кликнете тук. Източник: Програма…

Read More

СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ. ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА ПОЖАРНИКАРЯ – 14.IX

  • септември 13, 2021

В периода от 13 до 19 септември на национално ниво се провежда традиционната "Седмица на пожарната безопасност". Тази година тя ще бъде отбелязана от служителите на РДПБЗН Монтана с Дни на отворени врати, демонстрации на противопожарна техника за деца и…

Read More

Вашият принос към по-нататъшното намаляване на административната тежест в политиката на сближаване

  • август 27, 2021

Електронният обмен на информация между бенефициерите и програмните органи е една от мерките за опростяване на изпълнението на политиката на сближаване. Имайки предвид целите за опростяване и намаляване на административната тежест, Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ (REGIO) на Европейската…

Read More

Помощ при допълнително намаляване на административната тежест в политиката на сближаване

  • юли 28, 2021

Европейската комисия стартира оценка на електронното сближаване 2014-2020 г., която има за цел да изследва как функционират системите за електронен обмен на данни между бенефициенти и програмни органи и колко удобни и ефективни са тези системи. Ако сте бенефициент на…

Read More

Годишният доклад за изпълнение 2020 г., приет от ЕК

  • юни 26, 2021

Годишният доклад за изпълнение на Програмата Interreg V-A Румъния-България за 2020 г. беше приет от Европейската комисия. Преглеждайки го, можете да разберете подробности за физическия и финансов напредък, постигнат през 2020 г., a основната информация на доклада е представена в…

Read More

Налична е 11-тата ревизия на Наръчника за изпълнение на проект!

  • май 20, 2021

Налична е 11-тата ревизия на Наръчника за изпълнение на проект! Органите за управление на Програмата Interreg V-A Румъния - България ревизираха Наръчника за изпълнение на проект. Ревизираният документ вече е достъпен в раздела Правила за изпълнение, подраздел Правила на програмата,…

Read More

Честит рожден ден, Европа!

  • май 12, 2021

Програмата Interreg V-A Румъния - България има за цел да сближи гражданите и да подобри качеството на живот. Качеството на живот включва положителни емоции и да бъдем заедно.   Източник: Програма Interreg V – A Румъния-България

Read More
web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.