admin – Страница 3 skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Поканени сте да отпразнувате мира и единството в Европа

  • април 17, 2021

Програмата Interreg V-A Румъния - България стартира инициативата „Европейска градина“, за да отпразнува 9 май - Деня на Европа! Ако имате интерес да се присъедините към нас, моля изпратете своя снимка (за предпочитане с любимото ви цвете /букет цветя) до…

Read More

Важни новини за бенефициентите на Програмата!

  • март 12, 2021

Налична е версия 4_4.0 на e-MS. Тази версия съдържа подобрения на съществуващи характеристики и нови функционалности в e-MS. Ето някои от най-значимите актуализации: Степен на постижение (achievement status), е взета от предишни доклади за проекти - Тази нова функционалност гарантира,…

Read More

Oтворена е четвъртата и последна покана за представяне на предложения на b-solutions

  • февруари 14, 2021

Асоциацията на европейските гранични региони (AEBR) отвори четвъртата покана за представяне на предложения в рамките на инициативата за b-solutions. Публичните органи и трансграничните структури получават още една (и последна) възможност да получат пряка и специализирана правна подкрепа, за да намерят решения за правните и…

Read More

Покана за представяне на предложения за проекти с европейска стойност – награда „Император-Максимилиан“ 2021 г. „Да се изправим заедно пред предизвикателствата – за по-силна Европа“

  • януари 23, 2021

Наградата „Император-Максимилиан“ на град Инсбрук и регион Тирол предлага възможност да се представят и уважат проекти и инициативи на регионално и местно ниво, които се стремят към европейско трансгранично сближаване. Паричната награда от 10 000 евро има за цел да…

Read More

Публична консултация относно дългосрочното бъдеще на трансграничното сътрудничество

  • януари 23, 2021

Европейският комитет на регионите (КР) продължава да премахва пречките, пред които са изправени гражданите, живеещи в гранични региони, чието въздействие върху ежедневието стана още по-очевидно по време на кризата COVID-19 и заедно с Европейския трансграничен алианс на гражданите работи относно…

Read More

12-то заседание на Комитета за Наблюдение на Програмата Interreg V-A Румъния – България

  • декември 18, 2020

Управляващият орган (УО) на Програмата Interreg V-A Румъния – България – Министерство на Благоустройството, Развитието и Администрацията от Румъния (МБРА), Националният орган (НО) – Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството от България (МРРБ) и Съвместния Секретариат (СС) – Регионален Офис…

Read More

Оценка на Въздействието на Програмата Интеррег V-A Румъния-България 2020

  • ноември 13, 2020

Докладът за Оценка на Въздействието на Програмата Интеррег V-A Румъния-България предлага независима гледна точка за въздействието и устойчивостта на програмата, подчертавайки приноса за развитието на граничната зона между Румъния и България. Заключенията, резултатите и всички статистически данни могат да бъдат…

Read More

Списъкът с максималните референтни стойности е актуализиран

  • ноември 4, 2020

Комитетът за Наблюдение на Програмата Интеррег V-A Румъния-България одобри актуализирания списък с максималните референтни стойности, който е достъпен тук. Източник: Програма Interreg V – A Румъния-България

Read More

Налична е 10-тата ревизия на Наръчника за изпълнение на проект!

  • октомври 24, 2020

Органите за управление на Програмата Interreg V-A Румъния - България ревизираха Наръчника за изпълнение на проект. Ревизираният документ вече е достъпен в раздела Правила за изпълнение, подраздел Правила на програмата, на следния линк: https://www.interregrobg.eu/bg/rules-of-implementation/programme-rules/project-implementation-manual.html Направените промени се отнасят до предоговоряне, контрол…

Read More

В подкрепа на бенефициентите на Програмата

  • октомври 16, 2020

С цел по-добро разбиране на практическото ръководство за измами за кандидати и бенефициенти на Програмата, ние Ви подготвихме два видео урока: „Мерки за борба с измамите“, обясняващ какво е измама, кои са органите, податливи на измами и кои са процесите,…

Read More
web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.