admin – Страница 6 skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Тече изпълнението на проект „Оборудването спасява животи“ на Община Монтана

  • юли 5, 2019

Община Монтана и румънската община Община Моцацей изпълняват съвместен проект под надслов „Оборудването спасява животи“. Проектът е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България 2014-2020.…

Read More

Проведена пресконференция в община Моцацей

  • март 29, 2019

На 28/03/2019 бе проведена пресконференция, която представи бъдещото изпълнение на проекта, неговите цели, задачи и дейности, както и партньорите, ангажирани в неговата реализация.  Снимки от проведената пресконференция  

Read More

Община Монтана с трансграничен проект срещу пожари и наводнения

  • февруари 6, 2019

Община Монтана стартира изпълнението на проект „Оборудването спасява животи“, e-MS code: ROBG-305, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. Проектът представлява съвместно усилие между община Монтана…

Read More
web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.