Новини по проекта skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305

Проведена заключителна пресконференция в Община Моцацей

  • февруари 14, 2020

На 12/02/2020 проектните партньори в проект „Оборудването спасява животи“, e-MS code: ROBG-305, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 - община Монтана и община Моцацей (ComunaMotatei),…

Read More

Покана за заключителна пресконференция в община Моцацей

  • януари 28, 2020

На 12/02/2020 проектният партньор Моцацей ще проведе заключителна пресконференция, която ще представи изпълнените проектни дейности и постигнитатите проектни цели.  Програма на заключителната пресконференция

Read More

Правен анализ по проект „Оборудването спасява животи“ на Община Монтана

  • януари 21, 2020

В рамките на проект „Оборудването спасява животи“, e-MS code: ROBG-305 бе разработен „Сравнителен правен анализ на румънското и българското законодателство по отношение на управлението на бедствия“. Проектът е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките…

Read More

Проведена кръгла маса в община Моцацей

  • ноември 8, 2019

На 06/11/2019 проектния партньор Моцацей проведе информативно-обучителна кръгла маса в рамките на проекта  Снимки от проведената кръгла маса  Презентационен материал от проведената кръгла маса

Read More

Изпълнението на проект „Оборудването спасява животи“ протича успешно

  • октомври 18, 2019

Продължава изпълнението на проект „Оборудването спасява животи“, e-MS code: ROBG-305 съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. Досега Водещият бенефициент – община Монтана, сключи договор за…

Read More
web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.