Документи и информационни материали skip to Main Content

"Оборудването спасява животи" | ROBG-305
Проектни документи и разработки

СРАВНИТЕЛЕН ПРАВЕН АНАЛИЗ НА РУМЪНСКОТО И БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА БЕДСТВИЯ:

BG RO EN

НАРЪЧНИК. ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ БЕДСТВИЯ В ОБЩИНА МОЦАЦЕЙ (РУМЪНИЯ) И ОБЩИНА МОНТАНА (БЪЛГАРИЯ).

BG RO EN

АНАЛИЗ. ПОКРИТИЕ НА РИСКА ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ, ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ

BG RO EN

ИЗСЛЕДВАНЕ ОТНОСНО НАЙ-ДОБРИТЕ МЕСТНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРИРОДНИТЕ БЕДСТВИЯ

BG RO EN

JOINT PARTNERSHIPS WITH 4 (FOUR) NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS FROM MONTANA MUNICIPALITY

 EN

JOINT PARTNERSHIPS WITH 2 (TWO) NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS FROM MOTATEI MUNICIAPITY AND BAILESTI MUNICIPALITY

 EN

ADDITIONALLY SIGNED PARTNERSHIPS WITH 11 NEIGHBORING LOCALITIES WITH THE MOTATEI MUNICIPAITY FOR PROVIDING MATERIAL AND HUMAN SUPPORT IN CASE OF EMERGENCY SITUATIONS.

 RO

Информационни материали

ПРОЕКТНА БРОШУРА:

BG  EN

ПРОЕКТЕН ПЛАКАТ:

BG  

БРОШУРА – ПОВЕДЕНИЕ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:

EN   RO

БРОШУРА – ПОВЕДЕНИЕ В СЛУЧАЙ НА НАВОДНЕНИЕ:

EN   RO

web counter
потребители посетиха този сайт
Back To Top
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.