Fire-tactical exercise in the area of ​​the "Ogosta" dam skip to Main Content

"The equipment saves lives" | ROBG-305

Fire-tactical exercise in the area of ​​the "Ogosta" dam

A fire-tactical exercise in the area of ​​the "Ogosta" dam above the city of Montana was conducted by the Regional Directorate "Fire Safety and Protection of the Population"-Montana on 29.07.2022 G., с участието на сили и средства на Единната спасителна система
Firefighters and rescuers did training in a real environment, като демонстрираха уменията си за действие при:
  • гасене на горски пожар възникнал на южния склон на баира между град Монтана при язовир „Огоста”;
  • ПТП между товарен и лек автомобил с последващо химическо и съмнение за радиоактивно замърсяване;
  • Издирване на удавник в язовир „Огоста”.
В издирвателните дейности на терен и за наблюдение на оперативната обстановка сужителите на РДПБЗН-Монтана използваха дрон и безпилотен самолет с фиксирани крила.
Целите на тренировката са:
  • Проверка на степента на подготовка и повишаване на готовността за реагиране на силите и средствата на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана при пожари;
  • Повишаване на готовността и координацията на основните и съставните части на Единната спасителна система за реагиране при пожари и инциденти с опасни вещества.
More than participated in the exercise 70 souls from the main and constituent parts of the Unified Rescue System:
  1. Служители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населнието” – Montana;
  2. Полицай от РУ-Монтана към Областна дирекция на МВР – Монтана;
  3. Доброволци и представители на Областен съвет на Български червен кръст – Montana;
  4. Доброволци от доброволно формирование „Огоста 2013 г.”, към община Монтана.
Оперативният щаб за управление на силите и средствата на звената на РДПБЗН – Монтана разигра в реална обстановка плана за ликвидиране на пожари и химическо и радиационно замърсяване.
Учението е част от планираните за 2022 g. training of employees from RDPBZN-Montana.
May be an image of 6 people and roadMay be an image of 11 people and outdoors
web counter
users visited this site
Back To Top
The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union. The initiators of the site are the sole responsibles for the information provided through the site.