Поканени сте да отпразнувате мира и единството в Европа

  • април 17, 2021

Програмата Interreg V-A Румъния - България стартира инициативата „Европейска градина“, за да отпразнува 9 май - Деня на Европа! Ако имате интерес да се присъедините към нас, моля изпратете своя снимка (за предпочитане с любимото ви цвете /букет цветя) до…

Read More

Важни новини за бенефициентите на Програмата!

  • март 12, 2021

Налична е версия 4_4.0 на e-MS. Тази версия съдържа подобрения на съществуващи характеристики и нови функционалности в e-MS. Ето някои от най-значимите актуализации: Степен на постижение (achievement status), е взета от предишни доклади за проекти - Тази нова функционалност гарантира,…

Read More

Oтворена е четвъртата и последна покана за представяне на предложения на b-solutions

  • февруари 14, 2021

Асоциацията на европейските гранични региони (AEBR) отвори четвъртата покана за представяне на предложения в рамките на инициативата за b-solutions. Публичните органи и трансграничните структури получават още една (и последна) възможност да получат пряка и специализирана правна подкрепа, за да намерят решения за правните и…

Read More

Покана за представяне на предложения за проекти с европейска стойност – награда „Император-Максимилиан“ 2021 г. „Да се изправим заедно пред предизвикателствата – за по-силна Европа“

  • януари 23, 2021

Наградата „Император-Максимилиан“ на град Инсбрук и регион Тирол предлага възможност да се представят и уважат проекти и инициативи на регионално и местно ниво, които се стремят към европейско трансгранично сближаване. Паричната награда от 10 000 евро има за цел да…

Read More

Публична консултация относно дългосрочното бъдеще на трансграничното сътрудничество

  • януари 23, 2021

Европейският комитет на регионите (КР) продължава да премахва пречките, пред които са изправени гражданите, живеещи в гранични региони, чието въздействие върху ежедневието стана още по-очевидно по време на кризата COVID-19 и заедно с Европейския трансграничен алианс на гражданите работи относно…

Read More

12-то заседание на Комитета за Наблюдение на Програмата Interreg V-A Румъния – България

  • декември 18, 2020

Управляващият орган (УО) на Програмата Interreg V-A Румъния – България – Министерство на Благоустройството, Развитието и Администрацията от Румъния (МБРА), Националният орган (НО) – Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството от България (МРРБ) и Съвместния Секретариат (СС) – Регионален Офис…

Read More

Оценка на Въздействието на Програмата Интеррег V-A Румъния-България 2020

  • ноември 13, 2020

Докладът за Оценка на Въздействието на Програмата Интеррег V-A Румъния-България предлага независима гледна точка за въздействието и устойчивостта на програмата, подчертавайки приноса за развитието на граничната зона между Румъния и България. Заключенията, резултатите и всички статистически данни могат да бъдат…

Read More

Списъкът с максималните референтни стойности е актуализиран

  • ноември 4, 2020

Комитетът за Наблюдение на Програмата Интеррег V-A Румъния-България одобри актуализирания списък с максималните референтни стойности, който е достъпен тук. Източник: Програма Interreg V – A Румъния-България

Read More

Налична е 10-тата ревизия на Наръчника за изпълнение на проект!

  • октомври 24, 2020

Органите за управление на Програмата Interreg V-A Румъния - България ревизираха Наръчника за изпълнение на проект. Ревизираният документ вече е достъпен в раздела Правила за изпълнение, подраздел Правила на програмата, на следния линк: https://www.interregrobg.eu/bg/rules-of-implementation/programme-rules/project-implementation-manual.html Направените промени се отнасят до предоговоряне, контрол…

Read More

В подкрепа на бенефициентите на Програмата

  • октомври 16, 2020

С цел по-добро разбиране на практическото ръководство за измами за кандидати и бенефициенти на Програмата, ние Ви подготвихме два видео урока: „Мерки за борба с измамите“, обясняващ какво е измама, кои са органите, податливи на измами и кои са процесите,…

Read More