Проведена заключителна пресконференция в Община Моцацей

  • февруари 14, 2020

На 12/02/2020 проектните партньори в проект „Оборудването спасява животи“, e-MS code: ROBG-305, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 - община Монтана и община Моцацей (ComunaMotatei),…

Read More

Покана за заключителна пресконференция в община Моцацей

  • януари 28, 2020

На 12/02/2020 проектният партньор Моцацей ще проведе заключителна пресконференция, която ще представи изпълнените проектни дейности и постигнитатите проектни цели.  Програма на заключителната пресконференция

Read More

Правен анализ по проект „Оборудването спасява животи“ на Община Монтана

  • януари 21, 2020

В рамките на проект „Оборудването спасява животи“, e-MS code: ROBG-305 бе разработен „Сравнителен правен анализ на румънското и българското законодателство по отношение на управлението на бедствия“. Проектът е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките…

Read More

Проведена кръгла маса в община Моцацей

  • ноември 8, 2019

На 06/11/2019 проектния партньор Моцацей проведе информативно-обучителна кръгла маса в рамките на проекта  Снимки от проведената кръгла маса  Презентационен материал от проведената кръгла маса

Read More

Изпълнението на проект „Оборудването спасява животи“ протича успешно

  • октомври 18, 2019

Продължава изпълнението на проект „Оборудването спасява животи“, e-MS code: ROBG-305 съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. Досега Водещият бенефициент – община Монтана, сключи договор за…

Read More