Тече изпълнението на проект „Оборудването спасява животи“ на Община Монтана

  • юли 5, 2019

Община Монтана и румънската община Община Моцацей изпълняват съвместен проект под надслов „Оборудването спасява животи“. Проектът е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България 2014-2020.…

Read More

Проведена пресконференция в община Моцацей

  • март 29, 2019

На 28/03/2019 бе проведена пресконференция, която представи бъдещото изпълнение на проекта, неговите цели, задачи и дейности, както и партньорите, ангажирани в неговата реализация.  Снимки от проведената пресконференция  

Read More

Община Монтана с трансграничен проект срещу пожари и наводнения

  • февруари 6, 2019

Община Монтана стартира изпълнението на проект „Оборудването спасява животи“, e-MS code: ROBG-305, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. Проектът представлява съвместно усилие между община Монтана…

Read More